VÕLAÕIGUSLIKU LEPINGU SÕLMIMINE
Võlaõigusliku müügilepinguga tasub klient 20% korteriomandi kogumaksumusest. 

ASJAÕIGUSLIKU LEPINGU SÕLMIMINE
Asjaõigusleping sõlmitakse peale ehitustööde valmimist. 
Asjaõiguslepingu sõlmimisel tasub klient 80% korteriomandi kogumaksumusest. 

   

LEPINGU HIND SISALDAB:
korteri projektijärgset valmisehitamist koos siseviimistlusega; 
tasu elektri-, vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise ning nendega liitumise eest. 

LEPINGU HIND EI SISALDA: 
müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu; 
liitumist telefoni,- interneti- ja televisioonivõrguga; 
siseviimistlus ei sisalda peegleid ja dushi seinu dushinurgale ja vannile; 
korteri hind ei sisalda panipaiga ja parkimiskoha hinda.